reakcja otrzymywania wapna gaszonego

BIAŁYSTOK

Temat: prosba o sciage
Witam. Potrzebuje sciagi z chemi mamy nastepujace pomoce tzn te zagadnienia podawane na powtorzeniu i zebysccie zrobili fajna nieduza sciage do tego.

1. Wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenkow
2. Wymien wlasciwosci wodorotlenku sodu
3. Reakcje otrzymywania wodorotlenkow
4. Wyjasnij pojecia: wapno polone, wapno gaszone, woda wapienna, zasada
5. Dysocjacja jonowa zasad.

Dam 10 diam. a nawet 25 jak w=bedzie ladnie i estewtycznie zrobiona
Źródło: topranking.pl/909/prosba,o,sciage.phpTemat: Pomoc z chemii

6. Wapno poddaje sie procesowi gaszenia wg reakcji

CaO + H2O --> Ca(OH)2 - 63,5 kJ/mol

W czasie wypalania wapienia temperatura nie może być zbyt wysoka, ponieważ może wystąpić proces powlekania (oblepiania) ziarenek wapna palonego nieprzepuszczalnymi dla wody stopionymi tlenkami zanieczyszczeń. Najczęściej tymi zanieczyszczeniami są; krzemionka, tlenki żelaza, tlenki glinu lub węglan magnezu.
Zbyt wysoka temperatura wypalania daje nam tzw. wapno martwe, nie podatne na proces gaszenia.

W zależności od sposobu prowadzenia procesu gaszenia wapno dzieli się na:

* ciasto wapienne
* wapno hydratyzowane
* mleko wapienne

Ciasto wapienne otrzymywane jest w dołach do gaszenia i stanowi układ koloidalny wodorotlenku wapnia w nasyconym wodnym roztworze tegoż wodorotlenku. zawartość wody wynosi ok. 50% masy ciasta wapiennego.
Wapno hydratyzowane (sucho gaszone) jest sproszkowanym wodorotlenkiem wapnia, który otrzymuje się metodą przemysłową przez gaszenie wapna palonego małą ilością wody (ok. 25%)
Mleko wapienne charakteryzuje się znacznym nadmiarem wody w układzie koloidalnym wodorotlenku wapnia.

Jeśli Ci pomogłem daj plus
Źródło: topranking.pl/938/pomoc,z,chemii.php


Temat: mydło i ług
Witam
Nie znam zagadnienia od strony historycznej, ale swojego czasu interesowałem się
chemią...


jak w Polsce w dawnych czasach (np. XIII - XVIII
w.) wytwarzano mydło i ług. Czyli w jaki sposób, za pomocą jakich
narzędzi, naczyń, jakie były składniki?


O ile pamiętam, składnikami były tłuszcz zwierzęcy, potaż (węglan potasu)
otrzymywany z popiołu drzewnego i wapno gaszone.

Z dwóch ostatnich składników otrzymywano ług potasowy, który następnie poddawano
reakcji z tłuszczem. Otrzymywano mydło potasowe, o konsystencji mazistej. Te
mydła, które znamy z codziennego doświadczenia to mydła sodowe (twarde),
prawdopodobnie nie znane w czasach które cię interesują.


dlaczego popiół ma właściwości czyszczące (np. ubranie, bieliznę,
materiały), choć nie jestem pewna czy to pytanie nie powinno trafić na
grupę poświęconą chemii...


Popiół zawiera słabo alkaliczny węglan potasu. Być może miał jakąś zdolność
reagowania z tłuszczem, i rozpuszczanie go poprzez wytworzenie ni mniej, ni
więcej, tylko mydła.
Moje prywatne doświadczenia biwakowe świadczą o tym, że był to kiepski środek
czyszczący. Zawsze trochę tego tłuszczu na garach zostawało...

A pytanie jak najbardziej nadaje się na pl.sci.chemia.
Tak czy siak, wszystko co napisałem sugeruję zweryfikować, bo nie jestem
zawodowcem, tylko byłym hobbystą.

Michał


Źródło: topranking.pl/1832/mydlo,i,lug.php


Temat: Pomoc z chemią... szybka pomoc..
1. Scharakteruzyj pojecia:
skala pH
reakcja zoobojetniania
2. 3 sposoby otrzymywania soli
3. wzory sumeryczne wapnia palonego i gaszonego
prosze o szybka pomoc....

Źródło: topranking.pl/944/pomoc,z,chemia,szybka,pomoc.php


Temat: prosba o sciage
jak chcesz miec dobrze,po pisz na PW,a póki co>>>>>>>>>>

Zacznijmy od wartościowości... Wartościowość określa ilość wiązań chemicznych, którymi dany pierwiastek może łączyć się z innymi, a obrazowo wygląda to tak, że jest to ilość łapek jakie może wystawić. Na przykładzie tlen ma wartościowość równą (II), więc może wyciągnąć 2 łapki, natomiast wodór ma wartościowość (I), więc ma tylko 1 łapkę. Jeśli tlen che się połączyć z wodorem to potrzebne są 2 atomy wodoru. H-O-H <-- to jest wzór strukturalny (jak widzisz od każdego wodoru odchodzi 1 łapka, a od tlenu 2).

A wzory sumaryczne ustalasz na podstawie reguły krzyżowej czyli jeśli tlen ma wartościowość (II), a wodór (I), to ilość atomów tlenu będzie taka jak wartościowość wodoru, a wodoru taka jak tlenu. Chyba że obydwie liczby czyli np (III) i (VI) możesz skrócić to wtedy tego pierwiastka z wartościowością (III) będą 2 atomy a tego z wartościowością (VI) 1 atom.

Wodorotlenek sodu
Właściwości
W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej. Ma właściwości higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza (tworząc powłokę węglanu sodu), dlatego należy ją przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach.
W wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze, wydzielając znaczne ilości ciepła i tworząc silnie żrący ług sodowy - bezbarwną, bezzapachową i niepalną ciecz, która reaguje z kwasami, tlenkami niemetali i wodorotlenkami amfoterycznymi, tworząc sole sodowe, jest śliska w dotyku, powoduje oparzenia. Na metale działa korodująco, szczególnie w obecności wilgoci. Gwałtownie reaguje z wieloma substancjami, m.in. z glinem, cyrkonem, fosforem, nitrometanem.

Otrzymywanie
Otrzymywanie ługu sodowego przez rozpuszczanie wodorotlenku sodu w wodzie


1/połączenie tlenku sodu z wodą:
Na2O + H2O → 2NaOH

2/reakcja sodu z wodą:
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑
Reakcja ta przebiega energicznie z uwolnieniem swobodnego wodoru, który może ulec zapłonowi. Użycie niewielkiej ilości sodu jest jednak bezpieczne i dlatego też jest często pokazywane w szkołach jako przykład reakcji metalu aktywnego z wodą.

3/kaustyfikacja sody polegająca na działaniu na sodę kalcynowaną świeżym wapnem gaszonym:
Ca(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + CaCO3

4/na skalę przemysłową otrzymuje się go poprzez elektrolizę wodnego roztworu chlorku sodu (NaCl).
Na anodzie wydziela się chlor: Cl- → ½Cl2 + e-
Na katodzie zobojętnieniu ulegają jony wodorowe pochodzące z wody: H3O+ + e- → H2O + ½H2

Zastosowanie
wyrób mydła
wyrób szkła wodnego z krzemionki
produkcja detergentów, barwników,
czyszczenie rur kanalizacyjnych specyfikiem typu "kret"
produkcja sztucznego jedwabiu
produkcja gumy, regeneracji kauczuku
procesy uzdatniania wody dla celów przemysłowych
rafinacja ropy i olejów mineralnych
przeróbka ciekłych produktów koksowania
przemysł papierniczy
przemysł spożywczy (E524)
mycie urządzeń przemysłu spożywczego w procesie CIP (clean-in-place)

Metody otrzymywania wodorotlenków

Najważniejsze metody otrzymywania wodorotlenków to;
reakcja aktywnych metali z wodą
reakcja odpowiedniego tlenku metalu z wodą

Wodorotleniki nierozpuszczalne w wodzie można w reakcji wytrącania osadu
FeCl3 + 3 NaOH ---> Fe(OH)3 + 3NaCl


Reakcja aktywnych metali z wodą
Tymi aktywnymi metalami są metale I grupy układu okresowego i część metali II grupy układu okresowego. Pierwiastki te w zetknięciu z wodą reagują z wydzieleniem wodoru.
2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2
2K + 2H2O ---> 2KOH + H2
Ca + 2H2O ---> Ca(OH)2 + H2

Reakcja odpowiedniego tlenku
K2O + H2O ---> 2KOH
CaO + H2O ---> Ca(OH)2

Wapno palone, tlenek wapnia, CaO,
biały proszek o temperaturze topnienia 2572°C. Ma własności higroskopijne. Łatwo reaguje z wodą dając wapno gaszone (tzw. gaszenie wapna) i dwutlenkiem węgla z powietrza. Podczas gaszenia wapnia wydzielają się znaczne ilości ciepła. Laboratoryjnie wapno palone jest otrzymywane przez prażenie szczawianu wapnia, na większą skalę – przez rozkład termiczny wapieni.

Stosowane w budownictwie (zaprawa murarska), przemyśle chemicznym (m.in. środek odwadniający), metalurgicznym i szklarskim (topnik), garbarskim, do wyrobu nawozów sztucznych i farb wapiennych, ponadto w leśnictwie (jako insektycyd), oraz przy produkcji karbidu. Jest składnikiem wielu nadprzewodników wysokotemperaturowych. Substancja żrąca.

Wapno gaszone, wodorotlenek wapnia, Ca(OH)2,
biała, bezpostaciowa substancja trudno rozpuszczalna w wodzie. Powstaje podczas reakcji wapna palonego z wodą. W reakcji z dwutlenkiem węgla przechodzi w węglan wapnia (twardnienie zaprawy murarskiej).

Stosowana do produkcji sody, wodorotlenku sodu i potasu, ponadto w budownictwie, przemyśle garbarskim i cukrowniczym. Można je stosować jako środek bielący (malowanie śmietników, drzew, dawniej mieszkań), oraz do odkwaszania gleby. Posiada właściwości żrące.

Woda wapienna, aqua calcis,
nasycony roztwór wodny wodorotlenku wapnia Ca(OH)2, wykazuje odczyn silnie alkaliczny. Znajduje zastosowanie w analizie chemicznej jako odczynnik na tlenek węgla(IV) (CO2)

Ca(OH)2 + CO2 →↓CaCO3 + H2O

W medycynie stosowany jako środek ściągający i wysuszający, a wewnętrznie jako odtrutka po zatruciu kwasami.

Zasady
są to związki chemiczne, które podczas rozpuszczania w wodzie dysocjuja całkowicie lub częściowo na aniny wodorotlenowe OH- i kationy metali.

Dysocjacja, rozpad cząsteczek związku chemicznego na atomy, jony, prostsze cząsteczki lub wolne rodniki.

1) Dysocjacja jonowa jest rozpadem elektroobojętnych cząsteczek elektrolitu na jony (aniony i kationy). Dysocjacja jonowa jest procesem równowagowym, stała dysocjacji jonowej nie zależy od stężenia elektrolitu.

Stopień dysocjacji elektrolitycznej dla danego elektrolitu w roztworze (α), definiowany jako stosunek liczby zdysocjowanych cząsteczek elektrolitu do ogólnej liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu, wpływa na wartość przewodnictwa elektrycznego roztworu i jest podstawą klasyfikacji elektrolitów na mocne (α≅1) i słabe (α«1).

Stopień. dysocjacji elektrolitycznej zależy od rodzaju elektrolitu i rozpuszczalnika, stężenia roztworu, temperatury oraz siły jonowej roztworu.

2) Dysocjacja termiczna następuje pod wpływem odpowiednio wysokiej temperatury, ulegają jej wszystkie związki chemiczne.

Źródło: topranking.pl/909/prosba,o,sciage.php


Copyright (c) 2009 BIAŁYSTOK | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.